TAGS

จีน ธุรกิจ หูหนาน
19 Jun 2020

จำนวนธุรกิจ “สี่เหนือเกณฑ์” ของหูหนานเพิ่มขึ้นเกือบพันหน่วยช่วงห้าเดือนแรกของปี 2563

ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2563 มณฑลหูหนานมีหน่วยธุรกิจที่เข้าข่าย “สี่เหนือเกณฑ์” (Four-Above) เพิ่มขึ้น 976 หน่วย ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าช่วงเดียวกันของปี 2562

286 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน