TAGS

จีน ธุรกิจ การลงทุน กฎระเบียบการลงทุน กฎหมายการลงทุน
14 Nov 2019

จีนประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 คณะรัฐมนตรีจีนได้ประกาศ 20 มาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ

2,406 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน