TAGS

จีน ที่อยู่อาศัย สีเขียว สิ่งแวดล้อม หูหนาน
16 Jun 2020

หูหนานเปิดแผนพัฒนา “ที่อยู่อาศัยสีเขียว”

หูหนานออก “แผนพัฒนาการก่อสร้างที่อยู่อาศัยสีเขียวในมณฑลหูหนาน ปี 2563-2568” เพื่อปลูกฝังแนวคิดการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน รวมถึงส่งเสริมการก่อสร้างสีเขียว คุณภาพชีวิตสีเขียว และวิถีชีวิตสีเขียวของมณฑล

455 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน