TAGS

จีน ฉางซา อินเทอร์เน็ต
8 Sep 2020

การพัฒนาอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตของนครฉางซาขึ้นแท่นอันดับ 1 ในพื้นที่ภาคกลางของจีน

สมุดปกขาวการพัฒนาอินเทอร์เน็ตของนครฉางซา ประจำปี 2563 ระบุว่า ตามดัชนีการพัฒนาอินเทอร์เน็ตระดับเมืองของจีนล่าสุด นครฉางซาจัดอยู่ในอันดับที่ 6 ของจีน และอยู่ในอันดับที่ 1…

370 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน