TAGS

จีน กุ้ยโจว ILSTC โลจิสติกส์
1 Sep 2020

รู้จักศูนย์โลจิสติกส์ “ตูลาอิ๋ง” กุ้ยหยาง ว่าที่ศูนย์กลาง “ท่าบก” ตอนในของ ILSTC

ภายในสิ้นปีนี้ การก่อสร้างศูนย์โลจิสติกส์นานาชาติบก-ทะเล “ตูลาอิ๋ง” (Dulaying International Land-Sea Logistics Port) เฟสแรก ในนครกุ้ยหยาง…

537 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน