TAGS

จีน กุ้ยโจว ILSTC รถไฟ จีน-ยุโรป
17 Jul 2020

กุ้ยโจวใช้ประโยชน์ ILSTC เชื่อมต่อรถไฟจีน-ยุโรป เร่งส่งเสริมการค้าการลงทุนกับต่างประเทศ

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 กุ้ยโจวขนส่งสินค้าโดยใช้วิธีการหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ด้วย “ทางบก+ทางเรือ” รวม 144 เที่ยว…

658 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน