TAGS

จีน กุ้ยโจว สินค้า ส่งออก
10 Aug 2020

กุ้ยโจวออกมาตรการสนับสนุนสินค้าส่งออกกลับมาทำการตลาดในจีนในช่วงโรคระบาด

รัฐบาลมณฑลกุ้ยโจวออกมาตรการสนับสนุนสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการของตลาดภายในประเทศจีนให้กลับมาทำการตลาดในจีน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจด้านการค้ากับต่างประเทศในช่วงสถานการณ์โรคระบาด

527 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน