TAGS

จีน กุ้ยโจว น้ำท่วม เสียหาย เศรษฐกิจ
29 Jul 2020

ช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ภัยธรรมชาติในกุ้ยโจวสร้างความเสียหายสูงกว่าปีก่อน 74.8%

ช่วงครึ่งแรกของปี 2563 มณฑลกุ้ยโจวประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายรูปแบบ โดยเฉพาะน้ำท่วมและพายุลูกเห็บ สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ 5,475 ล้านหยวน สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 74.8

790 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน