TAGS

จีน การลงทุน กฎหมายการลงทุน FDI จีน รายงานการลงทุนจีน ต่างชาติลงทุนในจีน
16 Dec 2019

ติดตามพัฒนาการการลงทุนของต่างชาติในจีนประจำปี 2562

นักลงทุนต่างชาติยังต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจีนและสภาพแวดล้อมการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ

736 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน