TAGS

งานเทศกาลรังนกมาเลเซีย 2018
27 Nov 2019

รังนกดิบมาเลย์เข้าจีนได้แล้ว เส้นทางรังนกไทยยังอีกยาวไกลไหม

การดำเนินงานเชิงรุกของมาเลเซียในการส่งเสริมแบะสนับสนุนสินค้าเกษตรที่เป็นจุดแข็งของตนเพื่อขยายตลาดในจีน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น “สินค้าทับซ้อน” กับของไทยนั้น อาจส่งผลกระทบกับฐานสินค้าเกษตรไทยในประเทศจีนไม่น้อย ปัจจุบัน ตลาดข้าวหอมของไทยก็กำลังเผชิญความท้าทายจากข้าวหอมกัมพูชาในตลาดจีนเช่นกัน

1,129 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน