TAGS

ค่าแรงขั้นต่ำกวางตุ้ง
19 Jul 2018

กวางตุ้งประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ยกระดับความเป็นอยู่แรงงาน สะท้อนการพัฒนาของมณฑล

หลังจากที่รัฐบาลจีนกำหนดให้สำนักงานทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมของแต่ละมณฑลสามารถปรับปรุงค่าแรงขั้นต่ำได้ตามสถาการณ์ทางเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่ได้อย่างเสรี ล่าสุดมณฑลกวางตุ้งประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพื่อให้สอดคล้องกับระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการปรับในรอบ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558 การปรับขึ้นค่าแรงรอบใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม…

937 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน