TAGS

คุนหมิง ท่องเที่ยว
22 Mar 2021

คุนหมิงลงทุน 260,000 ล้านหยวนพัฒนาโครงการท่องเที่ยว 200 โครงการช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ฉบับที่ 14 (2564-2568) นครคุนหมิงจะดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด “ความเป็นนานาชาติ เน้นตลาดระดับบน มีเอกลักษณ์เฉพาะ และความเป็นอัจฉริยะ”

281 Views
2 Sep 2019

ชาวคุนหมิงนิยมออกไปท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์เพิ่มขึ้น

ช่วงครึ่งแรกของปี 2562 คนคุนหมิงเดินทางท่องเที่ยวแบบหมู่คณะมากเป็นอันดับ 5 ของจีน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 70

769 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน