TAGS

ความร่วมมือระหว่างเมือง
20 Jun 2017

กว่างโจว-ฝอซาน-จงซาน ความร่วมมือใหม่ใน “ท่าเรือหนานซา”

นครกว่างโจว เมืองฝอซานและเมืองจงซานกำลังร่วมสร้างความร่วมมือครั้งใหม่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง โดยมีท่าเรือหนานซาเป็นจุดประสานความร่วมมือดังกล่าว คาดว่าจะเป็นความร่วมมือและพัฒนาครั้งสำคัญ ที่จะเป็นหัวแรงนำพาเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ ไปสู่การพัฒนาในทิศทางใหม่และก้าวเข้าสู่การเป็นฮับของการคมนาคมขนส่งของจีนตอนใต้อย่างแท้จริง เมื่อวันที่ 31…

2,204 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน