TAGS

ข้าวยักษ์
21 Aug 2018

ข้าวยักษ์ (Giant Rice) : เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ต้นแบบการเรียนรู้สำหรับเกษตรกรไทย

ข้าวยักษ์ (Giant Rice) : เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ต้นแบบการเรียนรู้สำหรับเกษตรกรไทย       นอกเหนือจากข้าวไฮบริด จีนได้พัฒนาข้าวพันธุ์ใหม่อยู่ตลอดเวลา โดย…

808 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน