TAGS

ขบวนรถไฟจีน-ยุโรป
1 Mar 2018

โอกาสของผู้ส่งออกไทย เมื่อกว่างซี-เวียดนามเพิ่มรอบรถไฟขนสินค้าระหว่างประเทศ

นับเป็นข่าวดีของผู้ส่งออก เมื่อรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ“นครหนานหนิง-กรุงฮานอย”จะเพิ่มรอบขนส่งตู้สินค้าเที่ยวประจำเป็นสัปดาห์ละ 5 เที่ยว เริ่มเดือนมีนาคมศกนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง       เส้นทางรถไฟดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของขบวนรถไฟจีน-ยุโรป (China-Europe Railways…

895 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน