TAGS

กุ้ยโจว เหล้าขาว
29 Mar 2022

กุ้ยโจวติดอันดับ 2 แหล่งรวมผู้ประกอบการสุราขาวมากที่สุดในจีน

แอปพลิเคชันฉี่ชาชาหรือ Qcc.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการจีน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน จีนมีผู้ประกอบการสุราขาวรวม 200,800 บริษัท โดยมณฑลกุ้ยโจวถือเป็นแหล่งรวมของผู้ประกอบการสุราขาวมากเป็นอันดับ 2…

180 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน