TAGS

กุ้ยโจว เหมาไถ
10 Feb 2021

“เสียเงินไม่ว่า เสียหน้าไม่ได้” ปรากฏการณ์แย่งซื้อเหมาไถช่วงก่อนตรุษจีน

ในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีน ชนชั้นกลางจีนจำนวนมากต่างเตรียมการเฉลิมฉลองร่วมกับครอบครัวและเพื่อนสนิท ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักไม่ละเลยที่จะจัดเตรียมสุราขาวชั้นดีไว้สังสรรค์ในโอกาสแสนพิเศษนี้ด้วย

586 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน