TAGS

กุ้ยโจว เศรษฐกิจดิจิทัล
20 Jul 2022

เศรษฐกิจดิจิทัลของกุ้ยโจวเติบโต 20.6% สูงเป็นอันดับหนึ่งในจีนติดต่อกัน 7 ปี

CAICT เปิดเผยข้อมูล “สมุดปกขาวการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของจีนปี 2565” ซึ่งระบุว่า เศรษฐกิจดิจิทัลของมณฑลกุ้ยโจวในปี 2564 มีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 20.6 และสูงเป็นอันดับหนึ่งในจีนติดต่อกัน…

110 Views
10 May 2021

กุ้ยโจวครองแชมป์เศรษฐกิจดิจิทัล เติบโตสูงที่สุดในจีนติดต่อกันเป็นปีที่ 6

ตามข้อมูลจาก “สมุดปกขาวการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของจีนประจำปี 2564” ของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจีน ระบุว่า ในปี 2563 เศรษฐกิจดิจิทัลของมณฑลกุ้ยโจวเติบโตกว่าร้อยละ 15

407 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน