TAGS

กุ้ยโจว เกษตร พริก
27 May 2020

กุ้ยโจวเดินหน้าประชาสัมพันธ์พืชเกษตรโดดเด่น 4 ชนิดของมณฑล

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 นางเซิ่น อี๋ฉิน ผู้ว่าการมณฑลกุ้ยโจวได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ 4 ชนิด ได้แก่…

574 Views
2 Sep 2019

World Chilli Alliance มอบรางวัลและฉายา “เมืองแห่งพริกของโลก” ให้กับเมืองจุนอี้ มณฑลกุ้ยโจว

เมืองจุนอี้เป็นแหล่งผลิตพริกที่สำคัญของมณฑลกุ้ยโจว มีพื้นที่เพาะปลูกพริกมากกว่า 2 ล้านหมู่ (ประมาณ 833,333 ล้านไร่)

933 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน