TAGS

กุ้ยโจว สมุนไพร
13 Aug 2021

รู้จักอุตสาหกรรมสมุนไพรจีนกุ้ยโจว เน้นปั้นเอกลักษณ์พร้อมสร้างวงจรอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์

มณฑลกุ้ยโจวนับเป็นแหล่งผลิตสมุนไพรจีนที่สำคัญหลายชนิด โดยกุ้ยโจวเป็นหนึ่งในสี่มณฑลผู้ผลิตสมุนไพรจีนรายใหญ่ของจีน ปัจจุบัน กุ้ยโจวมีพื้นที่เพาะปลูกสมุนไพรจีนรวม 7,000,000 หมู่

229 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน