TAGS

กุ้ยโจว ยากจน เกษตร
16 Nov 2020

โรงพยาบาลในกุ้ยโจวสนับสนุนช่องทางขายสินค้าการเกษตรลดความยากจน

คณะกรรมการสาธารณสุขมณฑลกุ้ยโจวได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ “การแพทย์+การเกษตร” ซึ่งเป็นโครงการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรในสถานพยาบาลเพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรหลุดพ้นจากความยากจน

251 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน