TAGS

กุ้ยโจว ปุ๋ย ส่งออก
25 Nov 2022

ปุ๋ยฟอสฟอรัสของมณฑลกุ้ยโจวสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของจีน

มณฑลกุ้ยโจวถือเป็นแหล่งปริมาณสำรองแร่ฟอสฟอรัสที่สำคัญของจีน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 17 ของปริมาณสำรองแร่ฟอสฟอรัสทั้งหมดในจีน โดยมีเครือบริษัท Guizhou Phosphate Chemical Group เป็นศูนย์กลางสำคัญในการผลิตปุ๋ยฟอสฟอรัส

61 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน