TAGS

กุ้ยโจว ฉงเจียง ข้าวเหนียว cop15
22 Dec 2022

กุ้ยโจวโพรโมตข้าวเหนียว “เซียงเหอนั่ว” บนเวทีการประชุมความหลากหลายทางชีวภาพ COP15

ข้าวเหนียว “เซียงเหอนั่ว” (Kam Sweet Rice) ของมณฑลกุ้ยโจว ได้รับการประชาสัมพันธ์บนเวทีการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (COP15)…

53 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน