TAGS

กุ้ยหยาง โลจิสติกส์ ขนส่ง
10 Nov 2020

รู้จัก “ศูนย์โลจิสติกส์ท่าเรือบกนครกุ้ยหยาง” ข้อต่อเชื่อมจีนตะวันตกตอนในกับยุทธศาสตร์ ILSTC

ศูนย์โลจิสติกส์ท่าเรือบกนครกุ้ยหยาง มีขนาด 5,500 หมู่ หรือประมาณ 2,300 ไร่ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของนครกุ้ยหยาง มุ่งเน้นการขนส่งและกระจายสินค้าทางบกในภูมิภาค ข้อมูลโลจิสติกส์…

601 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน