TAGS

กุ้ยหยาง-หนานหนิง
28 Mar 2018

ไฮสปีดเทรน “กุ้ยหยาง-หนานหนิง” ก่อสร้างยากที่สุดในโลก

      เส้นทางรถไฟความเร็วสูงกุ้ยหนาน (นครกุ้ยหยาง-นครหนานหนิง) เริ่มก่อสร้างอย่างเป็นทางการหลังเสร็จสิ้นการประมูลงานก่อสร้างช่วงระยะเส้นทางต่าง ๆ โดยผู้รับเหมาได้เข้าปรับพื้นที่ก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว       รถไฟความเร็วสูงสายนี้ได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางรถไฟที่มีความยากในก่อสร้างมากที่สุดในโลกเส้นทางหนึ่ง และเป็นเส้นทางที่มีสัดส่วนของสะพานและอุโมงค์มากที่สุดในโลก (89%…

666 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน