TAGS

กุ้ยหยาง ขยะ ร้านสะดวกซื้อ
1 Jul 2022

กุ้ยหยางเปิดตัวร้านสะดวกซื้อรับแลกขยะ รณรงค์ประชาชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

เขตกวนซานหูในนครกุ้ยหยางเปิดตัวร้านค้ารูปแบบใหม่ชื่อว่า “หลิงเฟ่ยพู่จื่อ” (Zero Waste Shop) ซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อรับแลกขยะจากชุมชนแห่งแรกของมณฑลกุ้ยโจว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ชีวิตสไตล์คาร์บอนต่ำ

134 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน