TAGS

การส่งออก
26 Feb 2016

พาณิชย์กว่างโจวไฟแรง หวังส่งออกปี 59 โตร้อยละ 8

คณะกรรมการประจำสำนักงานพาณิชย์นครกว่างโจวแถลงเป้าหมายการทำงานในปี 2559 มูลค่ารวมการบริโภคสินค้าปลีกเติบโตร้อยละ 10 มูลค่าการส่งออกเติบโตร้ายละ 8 โดยสำนักงานพาณิชย์ยังแถลงข้อมูลตัวเลขทางการค้าของนครกว่างโจวในปี 2558 โดยมูลค่ารวมของการบริโภคสินค้าปลีกเท่ากับ 79,330…

624 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน