TAGS

#การลงทุน #การแพทย์ #เทคโนโลยี #เภสัชภัณฑ์
12 Apr 2022

กว่างซีจีบชาติสมาชิก RCEP เข้าลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

นักลงทุน(ไทย)สามารถศึกษาความเป็นไปได้และแสวงหาโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกิดใหม่ของกว่างซี ซึ่งรัฐบาลกว่างซีพร้อมให้การส่งเสริมการลงทุน ทั้งในแง่นโยบาย สิทธิประโยชน์ทางการลงทุน เงินทุน เทคโนโลยี และทรัพยากรบุคคล หรืออาจใช้วิธีการจับคู่ธุรกิจในลักษณะแบ่งงานตามความถนัด เพื่อเร่งพัฒนาศักยภาพและเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมของสองฝ่ายให้ก้าวหน้าไปพร้อมกัน ซึ่งช่วยให้เกิดการประหยัดต่อขนาด…

210 Views
1 Mar 2019

กว่างโจว ดึง GE Healthcare ลงทุนตั้งศูนย์เทคโนโลยีการแพทย์แห่งแรกในเอเชีย

บริษัท GE Healthcare (มี สำนักงานใหญ่อยู่ที่สหรัฐอเมริกา) ได้มาลงทุนจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการแพทย์ในเขตโครงการเมืองความรู้จีน - สิงคโปร์ นครกว่างโจว (Sino-Singapore…

1,010 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน