TAGS

การฟื้นฟูชนบท
15 Feb 2022

จีนออกแผนการพัฒนาการเกษตรและชนบทให้มีความทันสมัย ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 (2564 – 2568)

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2565 ครม. จีนประกาศแผนการพัฒนาการเกษตรและชนบทให้มีความทันสมัยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 (2564 -…

269 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน