TAGS

การพัฒนาที่มีคุณภาพสูง
28 Dec 2022

จีนกำหนดภารกิจสำคัญของงานด้านเศรษฐกิจประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 15 - 16 ธันวาคม การประชุม Central Economic Work Conference…

185 Views
17 Oct 2022

ประธานาธิบดีจีนกล่าวสรุปผลงานด้านเศรษฐกิจในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และแนวทางนโยบายเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2565 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) ครั้งที่ 20…

205 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน