TAGS

การฝากเงิน
7 Feb 2022

ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2565 การฝาก/ถอนเงินมากกว่า 50,000 หยวนในจีน ต้องแจ้งแหล่งที่มาของเงินทุน/วัตถุประสงค์การใช้เงิน

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2565 ธนาคารกลางจีน (PBOC) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประกาศกฎระเบียบว่า หากลูกค้าของสถาบันการเงิน (รวมถึงชาวต่างชาติในจีน) จะฝาก/ถอนเงินมากกว่า…

299 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน