TAGS

การผลิตอัจฉริยะ
28 May 2019

กว่างซีพร้อมใช้ 5G เชิงพาณิชย์ที่แรกในจีน

กว่างซีตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาเทคโนโลยี 5G ในสาขาการเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคม การแพทย์ การศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การท่องเที่ยว การดำเนินงานภาครัฐ…

888 Views
12 Jul 2018

จินตนาการ+นวัตกรรม = การผลิตอัจฉริยะ สูตรการพลิกโฉมอุตสาหกรรมจีน-อาเซียน

เมืองหลิ่วโจวเชิญอาเซียนระดมสมองเพื่อร่วมกันหาแนวทางผลักดันการพัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมจีน-อาเซียนสู่ “การผลิตอัจฉริยะ” (Smart Manufacturing) ในงาน China-ASEAN Industrial Design & Innovation…

1,412 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน