TAGS

การประชุม
9 Dec 2021

ประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจจากนายกรัฐมนตรีจีนเข้าร่วมการประชุม “1+6” Roundtable ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2564 นายกรัฐมนตรีจีนเข้าร่วมการประชุม “1+6” Roundtable ครั้งที่ 6 ผ่านระบบการประชุมทางไกลกับผู้นำสถาบันการเงินและเศรษฐกิจของโลก…

233 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน