TAGS

การบิน
4 Sep 2017

นครหนานหนิงพร้อมเป็น “ฮับ” การบินสู่อาเซียน

สนามบินนานาชาติอู๋ซวีนครหนานหนิงเดินหน้าเปิดเส้นทางบินใหม่และเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินสู่หัวเมืองสำคัญในประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาโครงข่ายความเชื่อมโยงทางอากาศกับอาเซียนให้เกิดความสมบูรณ์มายิ่งขึ้น ปัจจุบัน เขตฯ กว่างซีจ้วงมีสนามบิน 3 แห่ง[*] ที่เปิดให้บริการเส้นทางครอบคลุม 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีเส้นทางบิน…

703 Views
7 Mar 2016

ท่าอากาศยานไป๋หยุนเป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดอันดับ 3 ในภูมิภาคเอเซีย -แปซิฟิก

สภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ[1] (THE AIRPORTS COUNCIL INTERNATIONAL:ACI) ประกาศ ให้ท่าอากาศยานไป๋หยุน นครกว่างโจว เป็นสนามบินในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก…

611 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน