TAGS

การนำเข้าธัญพืช
23 May 2019

อนุมัติให้ท่าเรือกุ้ยก่างของกว่างซีนำเข้าธัญพืชแล้ว

สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีนอนุมัติให้ท่าเรือแม่น้ำกุ้ยก่างเป็น “พื้นที่กำกับดูแลเฉพาะการนำเข้าธัญพืช” (ด่านนำเข้าธัญพืช) ซึ่งมีนัยสำคัญว่า ท่าเรือแห่งนี้สามารถนำเข้าธัญพืชจากต่างประเทศได้อย่างเป็นทางการแล้ว โดยเฉพาะข้าวสาลี (wheat) ข้าวฟ่าง (sorghum) และข้าวโพด

916 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน