TAGS

การจ้างงาน
17 Jul 2023

สรุปภาวะเศรษฐกิจจีนในช่วงครึ่งแรกของปี 2566

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2566 สนง. สถิติแห่งชาติจีน (NBS) แถลงภาวะเศรษฐกิจจีนในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 ว่าเศรษฐกิจจีนขยายตัวร้อยละ…

237 Views
24 Aug 2022

ส่อง “ตลาดแรงงานกว่างซี” ไตรมาส 2/2565 ต้องการแรงงานทักษะ รับเทรนด์ Digital Transformation

ผู้ประกอบการไทยที่จะไปปักธงลงทุนที่ประเทศจีน ควรติดตามแนวโน้มของค่าตอบแทนการจ้างงานในจีนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากต้นทุนในการจ้างงานเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ใช้ประกอบการพิจารณาก่อตั้งธุรกิจ โดยบีไอซีขอให้ข้อสังเกตว่า ตลาดแรงงานในพื้นที่เจริญทางภาคตะวันออกมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง ส่งผลให้ค่าจ้างสูงตามไปด้วย  ขณะที่พื้นที่เศรษฐกิจเกิดใหม่ทางภาคตะวันตกยังมีความได้เปรียบด้านต้นทุนการประกอบธุรกิจที่ต่ำกว่าภาคตะวันออก ดังนั้น นักธุรกิจไทยที่สนใจจะเข้าไปจัดตั้งธุรกิจในจีน สามารถพิจารณามณฑลทางภาคตะวันตกและภาคกลางตอนล่างของจีนเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจได้

144 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน