TAGS

การค้าชายแดน
7 Mar 2016

“สหกรณ์ค้าชายแดน” พลิกมิติใหม่การค้าชายแดนกว่างซี

สำนักข่าวซินหัว : ชาวชายแดนกว่างซีรวมกลุ่มจัดตั้ง "สหกรณ์การค้าชายแดน" เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถานะการเงิน สร้างโอกาสในการทำงาน และแก้ไขปัญหาความยากจนของชาวชายแดน นโยบายการค้าชายแดนของจีนให้สิทธิกับชาวชายแดน (ต้องมีบัตรชาวชายแดน) สามารถนำเข้าสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันได้…

559 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน