TAGS

#การค้ากวางตุ้ง #เศรษฐกิจกวางตุ้ง # GDP กวางตุ้ง
1 Mar 2019

GDP เมืองฝอซานและเมืองตงก่วน อาจจะมีมูลค่าสูงล้านล้านหยวนในปี ค.ศ. 2019

เมืองฝอซานและเมืองตงก่วนจะมีขนาด GDP เกินล้านล้านหยวน หากเป็นไปตามการคาดการณ์ ในปี ค.ศ. 2019 มณฑลกวางตุ้งก็จะมีเมืองที่มีขนาด GDP มากกว่า…

759 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน