TAGS

#การคมนาคมกว่างโจว #ระบบราง #เส้นทางรถไฟ #กว่างโจว #รถไฟระหว่างเมือง
19 Jun 2019

นครกว่างโจวพร้อมเป็นศูนย์กลางการคมนาคมนทางรถไฟเชื่อมทุกภาคของจีน

นครกว่างโจว จะกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคม โดยนครกว่างโจวจะเป็นเมืองแรกของจีนที่มีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงไปยัง เมืองต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคของจีน และมีแผนที่จะขยายเส้นทางรถไฟความเร็วสูงอีก 10 เส้นทาง เพื่อเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งทางรางกับทุกเมืองในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงและเป็นโครงการพัฒนาด้านคมนาคมทางรางที่ใหญ่ที่สุดของจีนภายใต้กรอบความร่วมมือกวางตุ้ง…

637 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน