TAGS

การขนส่งสินค้าทางรถไฟ
13 Dec 2023

“เบรกไม่อยู่”  รถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจีน(กว่างซี)-เวียดนามทะลุ 1,000 เที่ยวแล้ว

การขนส่งสินค้าทางรถไฟเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการไทยเพื่อใช้กระจายสินค้าต่อไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศจีน หรือไปไกลถึงเอเชียกลาง และยุโรปได้ หากในอนาคต “ท่าสถานีรถไฟระหว่างประเทศหนานหนิง” สามารถเป็นจุดนำเข้า-ส่งออกผลไม้(ไทย)ได้ จะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เป็นทางเลือกใหม่ในการส่งออกผลไม้ โดยเฉพาะช่วยลดปัญหาการจราจรแออัดบริเวณด่านสากลทางบกโหย่วอี้กวานในช่วงที่มีผลไม้ออกสู่ตลาด

124 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน