TAGS

กว่างซี、น้ำตาล、อ้อย
7 Apr 2017

วันฟ้าใส ธุรกิจอ้อยและน้ำตาลกว่างซีฟื้นคืนชีพอีกครั้ง

หลังจากที่ต้องทนฟันฝ่ากับอุปสรรคมานานหลายปี มาในวันนี้ดัชนีต่างๆ ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของกว่างซีกลับมาเติบโตในแดนบวกอีกครั้ง จากการสำรวจต้นทุนและรายได้จากการปลูกอ้อยของชาวไร่อ้อย 145 ครัวเรือนในพื้นที่ปลูกอ้อย 16 เขตทั่วมณฑลในฤดูกาลผลิตปี 2559/2560 ของสำนักงานสำรวจและควบคุมตรวจสอบราคาต้นทุนในสังกัดคณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปเขตฯ…

517 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน