TAGS

กวางเจา
14 Oct 2020

นครกว่างโจวขยายท่าอากาศยานนานาชาติไป๋หยุน นครกว่างโจว ระยะที่ 3 ผลักดันนครกว่างโจวให้เป็นศูนย์กลางคมนาคมของจีนตอนใต้

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 บริษัท ท่าอากาศยานนานาชาติไป๋หยุน นครกว่างโจว จำกัด ประกาศขยายท่าอากาศยานนานาชาติไป๋หยุน นครกว่างโจว…

532 Views
10 Aug 2018

รถไฟความเร็วสูงกว่างโจว-เซินเจิ้น-ฮ่องกง เชื่อม Greater Bay Area เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ 23 กันยายน นี้

โครงการเส้นทางรถไฟความเร็วสูงกว่างโจว-เซินเจิ้น-ฮ่องกง (Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong Express Rail Link: XRL) พร้อมเปิดเดินรถอย่างเต็มรูปแบบตลอดเส้นทางได้ในวันที่ 23 กันยายน…

1,983 Views
29 Jun 2017

4G หลบไป 5G กำลังมา กว่างโจวเริ่มทดสอบเป็นที่แรกในจีน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 บริษัท China Mobile ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของจีนเปิดตัวสถานีทดสอบระบบและสัญญาน 5G ในพื้นที่เมืองมหาลัยนครกว่างโจว…

1,081 Views
29 Jun 2017

กว่างโจวเปิดตัว ตู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินสำหรับ “ผู้หญิง”

บริษัทรถไฟฟ้ากว่างโจวประกาศจัดตู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินสำหรับ "ผู้โดยสารผู้หญิง" เริ่มดำเนินโครงการในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 โดยในระยะแรกจะเริ่มทดลองในรถขบวนรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 1 (สีเหลือง) ซึ่งจะจัดตู้โดยสารสำหรับผู้หญิงในเวลาเร่งด่วนตั้งแต่…

672 Views
20 Jun 2017

กว่างโจว-ฝอซาน-จงซาน ความร่วมมือใหม่ใน “ท่าเรือหนานซา”

นครกว่างโจว เมืองฝอซานและเมืองจงซานกำลังร่วมสร้างความร่วมมือครั้งใหม่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง โดยมีท่าเรือหนานซาเป็นจุดประสานความร่วมมือดังกล่าว คาดว่าจะเป็นความร่วมมือและพัฒนาครั้งสำคัญ ที่จะเป็นหัวแรงนำพาเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ ไปสู่การพัฒนาในทิศทางใหม่และก้าวเข้าสู่การเป็นฮับของการคมนาคมขนส่งของจีนตอนใต้อย่างแท้จริง เมื่อวันที่ 31…

2,201 Views
24 Mar 2017

งานแสดงสินค้า SME (จีน) นานาชาติ (CISMEF) ครั้งที่ 14 จัดต่อ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวนำผู้ประกอบการเข้าร่วมอีก

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ฝ่ายเลขาธิการคณะกรรมการผู้จัดงานแสดงสินค้า SME จีน นานาชาติ (CISMEF) จัดแถลงแผนการจัดงานแสดงสินค้า…

958 Views
20 Dec 2016

คมนาคมระบบรางพัฒนาไม่หยุด นครกว่างโจวเตรียมเพิ่มรถรางไฟฟ้า 3 เส้นทาง

ในอีก 3 ปีข้างหน้า นครกว่างโจวจะมีรถรางไฟฟ้าให้บริการถึง 3 เส้นทาง โดยปัจจุบัน นครกว่างโจวมีรถรางไฟฟ้าให้บริการอยู่ 1 เส้นทาง…

748 Views
20 Dec 2016

คมนาคมระบบรางพัฒนาไม่หยุด นครกว่างโจวเตรียมเพิ่มรถรางไฟฟ้า 3 เส้นทาง

ในอีก 3 ปีข้างหน้า นครกว่างโจวจะมีรถรางไฟฟ้าให้บริการถึง 3 เส้นทาง โดยปัจจุบัน นครกว่างโจวมีรถรางไฟฟ้าให้บริการอยู่ 1 เส้นทาง…

746 Views
2 Jun 2016

มณฑลกวางตุ้งมุ่งเป็นศูนย์กลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนของจีน

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งได้ประกาศแผนการดำเนินงานการสร้างเขตสาธิตแบบศูนย์รวมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน สู่สาธารณะชนอย่างเป็นทางการ โดยในแผนงานฯ ดังกล่าวได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายที่จัดเจนในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนในมณฑลกวางตุ้ง โดยในแผนการดำเนินงานฯ ได้บ่งชี้เป้าหมายอย่างชัดเจนในการพัฒนามณฑลกวางตุ้ง…

802 Views
1 Jun 2016

ก้าวสำคัญสู่อนาคต นครกว่างโจวเป็นเมืองแห่งข้อมูล อันดับ 1 ของจีน

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 สำนักพิมพ์สังคมและวิทยาศาสตร์จีน ได้จัดพิมพ์รายงานภาวะการแข่งขันของเมืองต่าง ๆ ในจีน ฉบับที่ 14…

638 Views
23 Feb 2016

สภาประชาชนแห่งชาติอนุมัติ พิมพ์เขียวโครงการยกระดับนครกว่างโจว

แผนต้นแบบโครงการยกระดับนครกว่างโจว ประจำปี 2554-2563 (广州市城市总体规划 2011-2020)ได้รับการอนุมัติจากสภาประชาชนแห่งชาติจีนแล้ว ซึ่งนอกเหนือจากการอนุมัติแผนดังกล่าวยังได้กำหนดตำแหน่งของนครกว่างโจวไว้อย่างชัดเจน 4 ประการอีกด้วย ได้แก่ 1)…

781 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน