TAGS

กลุ่มพันธมิตรอาชีวศึกษาระบบรางจีน-อาเซียน
31 May 2018

เมืองหลิ่วโจวตั้ง “กลุ่มพันธมิตรอาชีวศึกษาระบบรางจีน-อาเซียน” เพื่อผลิตบุคลากรป้อนตลาดแรงงานในอนาคต

      สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจีนและอาเซียน ได้ร่วมกันจัดตั้ง “กลุ่มพันธมิตรอาชีวศึกษาระบบรางจีน-อาเซียน” ที่เมืองหลิ่วโจวของกว่างซี เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและกระชับความร่วมมือเชิงลึกด้านการศึกษาในสาขาการคมนาคมระบบรางระหว่างสองฝ่าย       กลุ่มพันธมิตรอาชีวศึกษาระบบรางจีน-อาเซียน หรือ…

1,164 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน