TAGS

กลุ่มท่าเรืออ่าวเป่ยปู้
19 Mar 2020

กว่างซีอัดฉีด แสนล้านหยวน ลุยโปรเจกต์ขนส่งและโลจิสติกส์

ไฮไลท์ รัฐบาลกว่างซีวางแผนใช้เงินลงทุนราว 106,650 ล้านหยวน เพื่อลงทุนในโครงการเกี่ยวกับงานขนส่งและโลจิสติกส์รวม 324 โครงการ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการรองรับและสนับสนุนการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางการขนส่งเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่แห่งภาคตะวันตก (New Western…

655 Views
12 Dec 2019

หนานหนิง” ศูนย์กลางเส้นทางการขนส่งเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่แห่งภาคตะวันตก

รัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงได้ประกาศใช้ “แผนพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์กว่างซีบนเส้นทางการขนส่งเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่แห่งภาคตะวันตก หรือ NWLSC (ระหว่างปี 2562-2568)” โดยกำหนดให้ “นครหนานหนิง” เป็น hub…

1,460 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน