TAGS

กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง,
18 Mar 2019

มิติใหม่ของการผ่านพิธีการศุลกากร “Pre-Arrival Processing” ที่ด่านสุยโข่วของกว่างซี

สำนักงานศุลกากรจีนได้นำกระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง หรือ Pre-Arrival Processing มาใช้กับสินค้านำเข้าผ่าน “ด่านทางบกสุยโข่ว” ในเมืองฉงจั่วของกว่างซี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้นำเข้าสินค้าสามารถรับสินค้าได้ทันทีที่สินค้ามาถึง และมีแผนที่จะนำไปใช้กับด่านทางบกแห่งอื่นทั่วมณฑล ไม่ว่าจะเป็นด่านตงซิง…

999 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน