ยอดรวมสินเชื่อเสียสูงสุดในรอบ 4 ปีทะลุ 539,500 ล้านหยวน

21 Aug 2013

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.56 คณะกรรมาธิการกำกับดูแลธนาคารจีน (China Banking Regulatory Commission: CBRC) ได้เปิดเผยว่า ยอดรวมหนี้เสียของสินเชื่อธนาคารเชิงพาณิชย์จีนเท่ากับ 539,500 ล้านหยวน เติบโตติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 7 และสร้างยอดสูงสุดตั้งแต่ปี 2552 อัตราสัดส่วนหนี้เสียในไตรมาสที่ 2 ปีนี้เท่ากับร้อยละ 0.96

ถ้าดูจากส่วนประกอบของหนี้เสียนั้น ในไตรมาสที่ 2 ปี 2556 หนี้เสียของธนาคารเชิงพาณิชย์ในเขตชนบทเท่ากับ 62,500 ล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 1.63 ครองสัดส่วนสูงที่สุดในกลุ่มธนาคารเชิงพาณิชย์ ธนาคาทุนต่างประเทศมีหนี้เสียทั้งสิ้น 6,300 ล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 0.6 ครองสัดส่วนต่ำที่สุดในกลุ่มธนาคารเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ สัดส่วนหนี้เสียของธนาคารเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ ธนาคารเชิงพาณิชย์ที่เขตเมือง และธนาคารเชิงพาณิชย์แบบรวมหุ้นเท่ากับร้อยละ 0.97 ร้อยละ 0.86 และร้อยละ 0.8 ตามลำดับ

การที่ยอดรวมหนี้เสียในไตรมาสที่ 2 เพิ่มสูงขึ้น เกิดจากการเติบโตของเศรษฐกิจภาพรวมจีนชะลอตัวลง ทำให้บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กอยู่ในภาวะที่ซบเซาและมีข้อจำกัดในการคืนสินเชื่อ

จากสถิติของรัฐบาลจีน ในช่วงเวลาครึ่งแรกปี 2556 จีนได้สร้างผลิตผลมวลรวมในประเทศ (GDP) ทั้งสิ้น 24.8 ล้านล้านหยวน เติบโตร้อยละ 7.6 ชะลอตัวร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาในปีก่อน ภายในจำนวนนี้ ในไตรมาสแรกเติบโตร้อยละ 7.7 และไตรมาสที่ 2 เติบโตร้อยละ 7.5 อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจจีนชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง

ผู้เชี่ยวชาญคาดว่า แม้ภาวะเศรษฐกิจจีนในไตรมาสที่ 3 อาจจะพัฒนาดีขึ้น แต่ยังเป็นการฟื้นตัวที่ไม่ชัดเจน ดังนั้น คงไม่สามารถกระตุ้นสภาพของบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมให้ดีขึ้น เชื่อว่า สินเชื่อเสียของธนาคารเชิงพาณิชย์จีนจะเพิ่มมากขึ้นอีกในไตรมาสที่ 3 ปีนี้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีนจะกำกับให้อยู่ในกรอบที่ควบคุมได้

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน