ผู้นำกว่างซีเรียกทุกฝ่ายประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจัดตั้ง “เขตนำร่องการปฏิรูปการเงิน”

12 May 2014

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : เขตฯ กว่างซีจ้วงและมณฑลยูนนานเป็นสองมณฑลชายแดนที่ได้รับแรงสนับสนุนจากรัฐบาลกลางในการปฏิรูปภาคการเงิน เพื่อส่งเสริมการใช้สกุลเงิน หยวน ในการค้าการลงทุนในภูมิภาคใกล้เคียง

เมื่อปลายเม.ย.57 ที่ผ่านมา ทางการกว่างซีได้จัดประชุมกลุ่มผู้นำปฏิบัติงาน เขตนำร่องการปฏิรูปการเงินตามแนวชายแดน(กว่างซี)  ครั้งแรก เพื่อแบ่งหน้าที่การทำงานด้านต่าง ๆ เพื่อผลักดันการจัดตั้งเขตนำร่องฯ

ในการนี้ นายเฉิน อู่ (Chen Wu, 陈武) ประธานเขตฯ กว่างซีจ้วง (เทียบเท่าผู้ว่าการมณฑล) ได้กำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาภาคการเงิน 5 ด้าน เพื่อผลักดันการปฏิรูปเชิงบูรณาการภาคการเงินตามแนวชายแดนของกว่างซี ดังนี้

หนึ่ง ผลักดันโครงการจัดตั้งศูนย์กลางการเงิน(ระหว่างประเทศ)ระดับภูมิภาค โดยมี นครหนานหนิง เป็นศูนย์กลาง รวมทั้งการบูรณาการระบบกลไกตลาดการเงินในภูมิภาค

สอง ผลักดันโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเงินข้ามพรมแดน โดยเน้นการพัฒนา ธุรกรรมเงินหยวนข้ามพรมแดน เป็นหัวใจสำคัญ รวมทั้งฟังก์ชั่นของเขตนำร่องฯ การบูรณาการโครงสร้างหน่วยงาน/สถาบันการเงิน การใช้ประโยชน์จากนโยบายปฏิรูปทางการเงิน และการดึงดูดเงินทุนเข้ากว่างซี

สาม ผลักดันการสร้างตลาดทุนแบบหลายมิติ (Multi-Level Capital Market) เน้นการพัฒนาตลาดซื้อขายสินค้าเทกอง (Bulk Commodities) และตลาดซื้อขายเงินตรานอกสกุลเงินหลัก (Minor Currency) การขยายช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาควิสาหกิจ การพัฒนาโครงสร้างทางการเงิน ตลอดจนโครงสร้างพันธบัตร/ตราสารหนี้ในพื้นที่ชายแดน

สี่ ผลักดันการสร้าง ตลาดประกันภัยข้ามพรมแดน ในพื้นที่ชายแดน เพื่อส่งเสริมให้(ธุรกิจ)ประกันภัยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและะการค้าตามแนวชายแดน

ห้า ผลักดันโครงการปฏิรูปการเงินภาคชนชนในพื้นที่ชายแดน โดยเน้นผลักดันการสร้างระบบสินเชื่อและระบบการชำระบัญชีภาคชนบท รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เขตนำร่องฯ เป็นเครื่องมือหนึ่งที่รัฐบาลกลางใช้เพื่อการปฏิรูปเปิดสู่ภายนอกและพัฒนาพื้นที่ชายแดนของกว่างซี (กับยูนนาน) รวมถึงพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน

นอกจากนี้ เขตนำร่องฯ ยังเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ที่ใช้รัฐบาลกลางใช้เพื่อเร่งผลักดันการพัฒนาและปฏิรูประบบการเงิน เพื่อส่งเสริมให้ หยวน เป็นสกุลเงินหลักในระบบการค้าการลงทุน โดยเริ่มต้นจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนก่อน

 

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อีกก้าวของ ตงซิง” (เมืองชายแดนกว่างซี) สู่เป้าหมายศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศ(กับเวียดนาม) (29 เม.ย. 2557)

ธนาคารรัฐท้องถิ่นกว่างซีเร่งพัฒนาธุรกรรมการเงินต่างประเทศ (24 ก.พ. 2557)

เงินหยวนได้ใจชาวจีน-เวียดนาม ยอดชำระบัญชีเงินหยวนส่วนบุคคลพุ่งกระฉูด (11 ก.พ. 2557)

กว่างซีดันหยวนค้าเสรี ชูนโยบาย เขตนำร่องการปฏิรูปการเงินตามแนวชายแดน(10 ม.ค. 2557)

รัฐบาลกลางชู กว่างซี ยูนนานเป็นพื้นที่นำร่องการปฏิรูปภาคการเงินตามแนวชายแดน (06 ธ.ค. 2556)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน