นครหนานหนิงพัฒนา “สารสนเทศ+การเงิน” มุ่งเป้าเป็นฮับ (Hub) การเงินจีน-อาเซียน

22 Sep 2015

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : นครหนานหนิงพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ เพื่อเร่งฝีก้าวสู่การเป็น "ศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศกับอาเซียน"

เทศบาลนครหนานหนิงและสำนักข่าวซินหัว ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดทำและเผยแพร่ "ดัชนีเงินตราจีน(นครหนานหนิง)-อาเซียน" (China-ASEAN (Nanning) Monetary Index: CAMI) ซึ่งเป็นข้อมูลบ่งชี้แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของค่าเงินหยวนกับสกุลเงินของแต่ละชาติสมาชิกอาเซียน

"ดัชนี CAMI " เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศจีน-อาเซียน (China-ASEAN Information Harbor, 中国东盟信息港) ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ One Belt One Road ที่รัฐบาลกลางให้การสนับสนุนเพื่อส่งเสริมความใกล้ชิดด้านข้อมูลสารสนเทศระหว่างจีนกับอาเซียน ซึ่งกำหนดให้เขตฯ กว่างซีจ้วงเป็น "ฮับ" (Hub)

ดัชนี CAMI เป็นข้อมูลที่รวมรวมและวิเคราะห์จากสถิติอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินหยวนกับสกุลเงินของชาติสมาชิกอาเซียนและสถิติการค้าระหว่างจีนกับอาเซียน ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินหยวนกับสกุลเงินของชาติสมาชิกอาเซียน ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับดัชนีสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินยูโร

บทบาทของดัชนี CAMI จะช่วยผลักดันการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินในเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน ช่วยส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันด้านตลาดข้อมูลการเงิน และช่วยขยายอิทธิพลของสกุลเงินหยวนเพื่อเสริมอำนาจการต่อรองและอำนาจการกำหนดราคาภาคการเงินของจีนในภูมิภาคอาเซียน พร้อมกับการลดทอนอำนาจการผูกขาดด้านการเงินระหว่างประเทศของสกุลเงินฝั่งตะวันตก

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน