ธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศจีนและสภาเศรษฐกิจดูไบ ประชุมเพื่อลงนามความร่วมมือด้านการเงินการธนาคาร

22 Sep 2015

เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยได้รับการมอบหมายให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศเอเชียกลางและกลุ่มประเทศมุสลิมจากรัฐบาล รวมไปถึงการส่งเสริมให้เขตฯหนิงเซี่ยเป็นฐานการผลิตและส่งออกอาหารฮาลาลขนาดใหญ่เพื่อส่งออกไปยังตลาดโลก

นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังได้ส่งเสริมให้เขตฯหนิงเซี่ยเป็นจุดเชื่อมโยงความร่วมมือในมิติต่างๆกับกลุ่มประเทศเอเชียกลาง ล่าสุด ธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศจีน(China Development Bank) สำนักงานเขตฯหนิงเซี่ยได้จัดประชุมและพิธีลงนามความร่วมมือกับสภาเศรษฐกิจนครดูไบ(Dubai Economic Council) ตามกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือบนเส้นทางสายไหมทางบก โดยมีนายจาง เต้าหยาง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศจีน สำนักงานเขตฯหนิงเซี่ยและนาย Hani Al Hamli เลขาธิการสภาเศรษฐกิจนครดูไบเป็นตัวแทนของทั้งสองฝ่าย

ในการประชุมได้มีการหารือด้านการลงทุน โดยมีนาย Giovanni Carpenzano ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนของสภาเศรษฐกิจนครดูไบเข้าร่วม พร้อมกันนี้ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการเงินและธนาคารรวมถึงการร่วมกันก่อตั้งศูนย์วิจัยด้านเศรษฐกิจ ซึ่งในอนาคตทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าให้ธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศจีนเข้ามามีบทบาททางด้านการเงินและการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องในนครดูไบรวมไปถึงการเพิ่มโอกาสในการก่อตั้งธุรกิจภาคบริการด้านธนาคาร ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการผลักดันภาคการเงินการธนาคารของจีนในภูมิภาคเอเชียกลางและการพัฒนาเงินหยวนสู่ความเป็นสากลให้มากยิ่งขึ้นโดยใช้เขตฯ หนิงเซี่ยเป็นพื้นที่เชื่อมโยงหลัก  

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. ปัจจุบันมีเที่ยวบินตรงจากนครหยินชวนไปยังนครดูไบ โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 4 ก.ย. 2558

2. เขตฯหนิงเซี่ยมีความร่วมมือด้านการเงินและการธนาคารกับนครดูไบครั้งแรกในเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ได้มีการลงนามในความร่วมมือระหว่าง Bank of China กับ Dubai International Financial Centre

ข้อมูลอ้างอิง

1. http://www.tradearabia.com/news/CONS_288048.html

2. http://news.xinhuanet.com/local/2015-05/23/c_1115381390.htm

3. http://news.eastday.com/eastday/13news/auto/news/china/u7ai4206274_K4.html

Ningxiaหนิงเซี่ยDubaiดูไบหยินชวน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน