ธนาคารกลางจีนประกาศ “รายงานสถิติธุรกิจการเงินประจำปี 2556” เงินทุนสำรองระหว่างประเทศของจีน อยู่ที่ 3.82 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ.

17 Jan 2014

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 57 ธนาคารกลางจีนประกาศ “รายงานสถิติธุรกิจการเงินประจำปี 2556” โดยชี้ว่า ปลายปี 2556 ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง (Broad Money) คงเหลือ 110.65 ล้านล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 13.6 ในขณะที่ปริมาณเงินกู้สกุลเงินหยวนเพิ่มขึ้น 8.89 ล้านล้านหยวน นอกจากนี้ รายงานยังชี้ว่า ในปลายปี 2556 เงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ที่ 3.82 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ.

สถิติชี้ว่า ในปลายปี 2556 ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง (M2) อยู่ที่ 110.65 ล้านล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 13.6 ปริมาณเงินตามความหมายแคบ (M1) อยู่ที่ 33.73 ล้านล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 9.3 และปริมาณเงินหมุนเวียน (M0) รวมทั้งสิ้น 5.86 ล้านล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 7.1

ทั้งนี้ ปริมาณการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินมียอดรวมทั้งสิ้น 76.63 ล้านล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 13.9 เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า โดยปล่อยสินเชื่อสกุลเงินหยวน ทั้งสิ้น 71.90 ล้านล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 14.1 อีกทั้ง สถิติยังชี้ว่า ปลายปี 2556 มีปริมาณเงินฝากรวมทั้งสิ้น 107.06 ล้านล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 13.5 โดยในช่วงปี 2556 เงินฝากสกุลเงินหยวนเพิ่มขึ้น 12.56 ล้านล้านหยวน และเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น 28,400 ล้านดอลลาร์ สรอ.

นอกจากนี้ รายงานเปิดเผยว่า ในปลายปี 2556 เงินทุนสำรองระหว่างต่างประเทศของจีนมีทั้งสิ้น 3.82 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเฉลี่ยอยู่ที่ 6.0969 หยวน/ดอลลาร์ สรอ. และตลอดปี 2556 การค้าระหว่างประเทศ การค้าภาคบริการและรายการหลักอื่น ๆ ตลอดจนการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในจีนที่ชำระเงินด้วยเงินหยวนมีมูลค่า 3.02 ล้านล้าน 1.61 ล้านล้าน 85,600 ล้าน และ 4.481 แสนล้านหยวน ตามลำดับ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน